Information och instruktioner installationsförhållanden måste om skillnaden mellan utetemperatur och rumstemperatur är mer än 10° C, då produkten tillåtas att anpassa sig till rumstemperatur i 2-5 dagar, varefter du kan börja med att öppna paketet och installationen.
Produkten får inte hållas i solljus innan installation. Blekning kan
medföra skillnader i nyanser av panelerna. Om luftfuktigheten i
installationsplatsen är under 10% eller över 45% och temperaturen är under 0° C eller över 30° C kan sedan tillverkaren inte hållas ansvariga för problem som orsakas av miljön.

Under installationen av panelerna är kunden skyldig att följa installationsmanualen som tillhandahålls av tillverkaren.
Garantivillkor produkter har två års garanti. Garanti är baserad på de lagar och byggnormer som gäller i landet. En förutsättning för garantin är följande installations- och underhållsmanual som tillhandahålls av företaget.

Garantiperioden börjar med överlämning av produkten till kunden och den är baserad på fakturan som visar köpet, utfärdat av tillverkaren.
Garantin gäller för: installationsfel och felaktigheter som orsakas av producenten eller av leverantören ändringar i produktens form representant om snedvridningen av produkten överstiger 2 mm per två
meter. Garantin gäller inte för: defekter orsakade av vatten,
mögel, kemikalier eller överdriven fuktighet i rum.
Karakteristiska egenskaper av trä eller faner, såsom förändringar i skuggan som orsakas av UV, skillnader i trä eller faner säd, knop skador orsakade av exploatering, e.g. efterbehandling slitage.