PAIGALDUSTINGIMUSED

  1. Kui välis- ja toatemperatuuri erinevus on  üle 10° , siis tuleb tootel  lasta kohaneda toatemperatuuriga 3-5 päeva ning seejärel  alustada  pakendi avamise ning paigaldusega.
  2. Toode ei tohi enne paigaldamist seista päikesevalguse käes. Pleekimise tagajärjel võib tekkida toonierinevusi.
  3. Kui paigalduskohas on õhuniiskus alla 10% või üle 45%  ja temperatuur alla 0° või üle +30°, siis ei vastuta Tootja keskkonnast tekkinud probleemide eest.
  4. Tellija on kohustatud paneelide paigaldamisel lähtuma Tootja poolsest paigaldusjuhendist.

GARANTIITINGIMUSED

Tootja  poolt valmistatud toodetele kehtib kaheaastane garantii.

Garantii aluseks on riigis kehtivad seadused ja ehitusnormatiivid.

Garantii eelduseks on ettevõtte poolse ja hooldusjuhendi järgimine.

Garantiiaeg algab toote üleandmisest Tellijale ja selle aluseks on ostu tõendav Tootja poolt väljastatud ning Tellija poolt 100% tasutud arve.

Garantii kehtib :

• Tootja  või Edasimüüja esindaja poolt  tekitatud paigaldusvigadele ja toote kvaliteedile.

• Toote kuju muutustele,  kui toote kaardumine ületab 2 mm. kahe meetri kohta.

 

Garantii ei kehti :

• Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides, veest, hallitusest või kemikaalidest.

• Puidu või spooni iseloomulikele omadustele, nagu tooni muutus UV mõjul, puu- või   spoonisüü erinevus, oksakohad.

• Ekspluatatsioonis tekkinud vigastustele nt. viimistluse  kulumisele.

• Suhtelise õhuniiskuse kõikumise või maja vajumisese tulemusel tekkinud plaadivuukise erinevustele.

 

Seinapaneelide süsteem S-1 ja S-10